Thursday, 14 May 2015

Here and there

Lisabon ZOO (travanj 2015) Lisabon Oceanarij (travanj 2015)
 Brijuni - tragovi dinosaura
 Usporedba brijunskog teropoda (lijevo) s teksaškim (sredina) - desno slika na sliku
 Ljubljana

 Edmontosaurus (NHM London) stražnja noga s očuvanim kopitima.
 Pulaska tržnica (svibanj 2015)
 Pula. tragovi dinosaura


No comments:

Post a Comment