Monday, 31 March 2014

Betty B. beach cartoon- .. ali ja nisam bila u nikakvoj opasnosti. Nisam se utapljala niti išta slično!
- Uvijek morate prepustiti nama profesionalcima da procijenimo pravu situaciju.