Thursday, 22 May 2014

Sunday school cartoon: Noah

- Noa mora da je puno pecao dok je plovio Arkom. Zar ne?
- Pa mislim da baš i nije mogao ... kad je imao samo jedan par kišnih glista.


No comments:

Post a Comment